Aanpak

Aanpak

Een scala aan activiteiten is samengevoegd en gediversifieerd. Er worden bijeenkomsten en voorlichtingen georganiseerd over maatschappelijke onderwerpen die direct relevant zijn voor de betrokkenen. Bij de uitvoering van sociale activiteiten wordt indien nodig gebruik gemaakt van bestaande faciliteiten, zoals het zwembad en de bibliotheek. Daarnaast worden uitstapjes aangeboden, met als doel het stimuleren en bevorderen van sociale contacten.

Activeringsplekken of “Snuffelwerk” bieden mensen de gelegenheid om verschillende werkplaatsen binnen en buiten hun omgeving te verkennen. Hierbij leren mensen om gaan met eventuele drempelvrees en andere barrières. Er worden trainingen aangeboden gericht op het groepsproces, individuele ontwikkeling en het vergroten van zelfredzaamheid.

Inhoudelijk

In het kader van de Gemeentelijke Ondersteuning voor Gedupeerden in Amsterdam Nieuw West bieden wij gedupeerden een traject aan dat minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden duurt. Deelnemers moeten kunnen aantonen dat zij gedupeerden zijn van de toeslagen affaire.

Het beoogde resultaat van ons traject is duidelijk: de deelnemer heeft een helder beeld van de eigen situatie. De deelneemr beschikt over voldoende zelfvertrouwen om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving met ondersteuning van reguliere hulp.

Visie

Het beoogde doel van de beschreven activiteiten is het aanmoedigen en bevorderen van sociaal-maatschappelijke activering bij de gedupeerden/deelnemers, met als resultaat het doorbreken of voorkomen van sociaal en maatschappelijk isolement. De vooruitgang is meetbaar gedurende het hele traject.

Binnen een trainingsprogramma van minimaal één dagdeel (4 uur) per week bieden we diverse activiteiten aan met een duur van 3 of 6 maanden.

Gezondheid en Bewegen

Gezondheid en bewegen
  • Voor jongeren
  • Voor volwassenen tot 55 jaar
  • Voor 55 plussers

Wekelijks –  dagdeel (4 uur) in combinatie met stadspas, zwemsessies.

Wekelijks  en op een vast tijdstipt, worden sessies gehouden over gezond leven, diabetes en andere bloedziektes. Het belang van bewegen, op oudere leeftijd etc.

Capaciteiten

Stichting Ontdek je Plek, vertegenwoordigd door Beryll Steinbach, beschikt over een bestuur en een uitvoerend team, met ondersteuning van 20 vaste vrijwilligers die zelf ook tot de gedupeerden behoren. Deze gedupeerden maken gebruik van alle voorzieningen die binnen het aanbod van de stichting vallen.

Indeling Pand

Deze ruimte krijgt een woonkamerfunctie en inrichting, keuken plus eethoekfunctie en inrichting, en studiehoek. Hier vinden activiteiten plaats met gezinnen en gezinsleden. Doel is vanuit de comfort zone van de familie ruimte kunnen familie relaties en banden aangehaald worden. Gebroken gezinnen krijgen de ruimte met elkaar in gesprek te gaan, samen te koken en aan tafel te gaan. Een vader kan met zijn kind op kind dagen in de comfort van de familie ruimte een middag doorbrengen met zijn kind. De vaste vrijwilligers dragen zorg over de activiteiten ingepland betreffende deze ruimte. Deze ruimte is bestemd voor gezinsactiviteiten, alleenstaanden en kinderactiviteiten, familie kooksessies. Een ruimte met schuifpuien, met een capaciteit van maximaal 100 personen.

Een ruimte geschikt voor Bijeenkomsten, Trainingen (lesruimte), en Ontmoetingsruimte. Een ruimte geschikt voor alle bovenstaande activiteiten. Met schuifpuien en een capaciteit van maximaal 100 personen.

Voor een op een gesprekken

Kantoorruimte voor administratie en kantoorruimte voor multifunctionele kantooractiviteiten en vergaderingen.