Disclaimer

Disclaimer Stichting Ontdekjeplek

Deze website wordt met grote zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie op ontdek-je-plek.nl onvolledig of onjuist is. Fouten in gegevensverwerking zijn niet volledig uit te sluiten.

Stichting Ontdekjeplek streeft ernaar om alle informatie nauwkeurig en foutloos te presenteren. Desondanks wijst Stichting Ontdekjeplek alle aansprakelijkheid af voor mogelijke fouten en/of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Verklaringen en meningen geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van Stichting Ontdekjeplek zijn die van de bezoekers en niet noodzakelijk die van de webbeheerder.

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op Stichting Ontdekjeplek geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige garantie of waarborg met betrekking tot hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

Stichting Ontdekjeplek sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Stichting Ontdekjeplek, of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. Eveneens zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie verkregen via ontdek-je-plek.nl. Stichting Ontdekjeplek garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige bewering gedaan door de vervaardiger van dergelijke producten.

Lezers worden altijd aangeraden onafhankelijke informatie in te winnen en/of onderzoek te verrichten voordat zij informatie gebruiken die via Stichting Ontdekjeplek is verkregen.

De informatie op ontdek-je-plek.nl.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.